Vår berättelse

Föreningen Tidig Musik i Åbo rf grundades år 2013 och arbetar för att främja verksamhet med fokus på tidig musik bland både professionella och amatörer. Föreningen jobbar aktivt bl.a. med att arrangera konserter, sprida inspirerande kunskap om tidig musik och på olika sätt skapa en lokal plattform för varierande aktörer intresserade av tidig musik i dess varierande former.