Bli medlem!

Genom att bli medlem i Tidig musik i Åbo rf stöder du föreningens verksamhet för kultur och tidig musik i Åbo. Som medlem får du bl.a. biljettrabatter till konserter.

Om du inte vill fylla i detta onlineformulär kan du också beställa ett medlemsformulär via e-post (info@turunvanhamusiikki.fi)